Două acte normative importante pentru autoritățile locale din România

Săptămâna aceasta, Cabinetul Ponta a adoptat două acte normative importante pentru comunitățile și administrațiile locale din România.

Primul este ordonanţa de urgenţă a guvernului privind aprobarea programului naţional de dezvoltare locală, un program care reuneşte trei acte normative prin care se finanţau, din partea a trei structuri centrale, acelaşi tip de lucrări în administraţia locală. Este vorba de comasarea HG 577, prin care se finanţau lucrări în infrastructura locală, Ordonanţa 7 prin care se finanţau tot lucrări în infrastructura locală şi Ordonanţa de Guvern 40, partea care se ocupa de finanţarea alimentărilor cu apă şi a sistemelor de canalizare. Noul programul este structurat pe trei subprograme: Modernizarea satului românesc, Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor şi Dezvoltarea infrastructurii judeţene. Beneficiarii vor fi comunele, municipiile, oraşele şi judeţele.

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul acestui program trebuie să vizeze unul din următoarele domenii specifice:
• realizare, extindere, reabilitare sau modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
• realizare, extindere, reabilitare şi modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
• realizare, extindere, reabilitare, modernizare şi dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
• realizare, extindere, reabilitare, modernizare şi dotare a unităţilor sanitare din mediul rural;
• realizare, reabilitare, modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri comunale, drumuri de interes local şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
• realizare, modernizare sau reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale;
• realizare, extindere, reabilitare, modernizare a unor obiective culturale de interes local;
• realizare, extindere, modernizare de platforme de gunoi;
• realizare, extindere, reabilitare, modernizare a pieţelor publice, pieţelor comerciale, târguri, oboare;
• după caz, realizare, extindere, reabilitare, modernizare a bazelor sportive.


Finanţarea acestui program se asigură de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, din fondurile aprobate în bugetele locale, sau din alte surse legal constituite. Repartizarea acestor sume se va realiza având în vedere cel puţin următoarele criterii: ponderea obiectivelor de investiţii aflate în derulare pe fiecare judeţ, stadiul fizic al lucrărilor, date demografice şi administrativ-teritoriale, precum şi capacitatea financiară a beneficiarilor.
Mecanismul este asemănător cu mecanismul prevăzut acum în HG 577: sumele care vor fi propuse pentru fiecare judeţ vor fi transmise spre informare consiliilor judeţene, care vor colecta şi vor centraliza propunerile de la fiecare consiliu local, le vor transmite la Ministerul Dezvoltării, le vor face o propunere de prioritizare în funcţie de criteriile aprobate, iar Ministerul Dezvoltării, după verificarea respectării criteriilor respective, va emite ordinul de alocare a sumelor pentru fiecare şi program şi pentru fiecare lucrare în parte.

De la bun început trebuie subliniat că acest program nu are nicio legătură cu vechiul PNDI, inițiat de Guvernarea Boc-Udrea. În primul rând, vorbim de trei acte normative care funcţionează, care existau de ani de zile şi care există şi acum, până la momentul adoptării ordonanţei, care erau finanţate separat de PNDI. În al doilea rând, intenția Cabinetului Ponta este de a închide în foarte scurt timp PNDI, principalul motiv fiind costurile financiare: a fiecare factură care a fost emisă în cadrul acestui program, erau costuri financiare aferente nejustificate peste preţul construcţii-montaj de aproape 50%.

Al doilea act normativ se referă la Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013. Așa cum a declarat și vicepremierul Liviu Dragnea, este vorba de un act normativ aşteptat de toate autorităţile locale. Ordonanța se aplică numai beneficiarilor care au calitatea de ordonator de credite ai bugetului local, autorităţi locale, precum şi instituţii publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate din venituri proprii şi subvenţii, precum şi beneficiarilor, asociaţii de dezvoltare intercomunitare. Aceste instituţii şi autorităţi se găsesc, la această oră, în marea lor majoritate, în imposibilitate de a achita facturile pentru lucrările recepţionate. Practic, acest act normativ înlocuieşte procedura de rambursare cu procedura de decontare. În acest moment, atunci când se efectuează lucrările, constructorul transmite beneficiarului respectiv – autorităţii locale – documentele pentru plată, beneficiarul trebuie să achite din surse proprii aceste lucrări, transmite la minister, la Autoritatea de Management, toată documentaţia, inclusiv dovada că a efectuat plata, după care ministerul solicită bani de la UE şi transmite înapoi autorităţii locale. Acest sistem a produs şi produce în continuare foarte mari blocaje în administraţia locală, de aceea cabinetul Ponta a decis să îl înlocuiască cu sistemul de decontare.
Pe viitor, constructorul va transmite la autoritatea locală factura, autoritatea locală întocmeşte toată documentaţia necesară, cu excepţia ordinului de plată, respectiv cu excepţia dovezii că a efectuat plata, toată documentaţia este transmisă la Autoritatea de Management, care verifică rapid, îi alocă banii, urmând ca în cinci zile autoritatea locală să facă dovada că a efectuat plata. În acest fel, nu mai obligăm autorităţile locale să ia credite bancare, care oricum se iau foarte greu pentru că marea majoritate a autorităților locale au un grad de îndatorare foarte mare.