Ministerul Educaţiei nu respectă Legea Educaţiei Naţionale

Observ la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o tendinţă îngrijorătoare: nu respectă prevederile Legii Educaţiei Naţionale! Domnul ministru Funeriu aplică doar acele prevederi care îi servesc lui sau clientelei PDL şi se face că uită de celelalte prevederi. Dacă într-adevăr această lege a educaţiei este atât de bună, precum pretind cei de la PDL, stau să mă întreb de ce nu o aplică în totalitate? Să fie oare vorba despre incompetenţă, diletantism sau doar rea credinţă?

 

Pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei stau publicate câteva zeci de proiecte subsecvente Legii Educaţiei Naţionale care ar trebui să-i asigure conţinut şi aplicabilitate. Din păcate, ministerul nu poate sau nu vrea să le aplice pe toate. Să vă dau două exemple.

 

Articolul 361, alineatul 3, litera b din Legea 1/2011 stipulează că "măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial intră în vigoare începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012". Deşi anul şcolar a debutat de mai bine de patru săptămâni de zile, nici până la această oră, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nu a finalizat noul Curriculum Naţional, astfel încât planurile-cadru de învăţământ, programele şcolare şi manualele şcolare pentru gimnaziu au rămas neschimbate. Practic, generaţia de elevi care a început clasa a V-a în acest an va trebui să studieze în următorii cinci ani după aceeaşi programă şi aceleaşi manuale precum generaţiile anterioare care au studiat pe vechea structură de patru ani.

 

Aşa cum am mai arătat şi într-o interpelare adresată ministrului Funeriu săptămâna trecută, motivul pentru care Legea Educaţiei Naţionale a fost promovată prin procedura asumării răspunderii guvernamentale a fost tocmai urgenţa implementării noilor măsuri, inclusiv cea privind introducerea clasei a IX-a în învăţământul gimnazial. Ori fără noul cadru de referinţă al curriculumului naional, nicio lege nu poate să aducă în mod real schimbarea necesară în sistemul de învăţământ. De aici se impun două concluzii: ori nu a fost o urgenţă şi atunci am fost minţiţi cu toţii, ori a fost o urgenţă, însă ministerul nu este capabil să implementeze cu celeritate prevederile legii! Altă explicaţie nu pot găsi pentru ritmul de melc cu care acţionează MECTS!

 

Cel de-al doilea exemplu vizează modalitatea de numire a directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar. Conform articolului 96, alineatul 1 din Legea Educaţiei Naţionale, „unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz”. Alineatul 7, litera „e” al aceluiaşi articol de lege stipulează printre atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct.

 

Explicaţia care ni s-a dat pentru introducerea acestei prevederi a fost depolitizarea numirilor în funcţiile de conducere. Ce se întâmplă în fapt? În totală contradicţie cu litera şi spiritul legii, ministrul Funeriu a emis un ordin prin care în anul şcolar 2011-2012, directorii unităţilor şcolare au fost fost numiţi „cu detaşare în interesul învăţământului”. Evident, numirea directorilor s-a făcut de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, adică tot de către inspectorii generali obedienţi politic faţă de ministrul Funeriu. Mai pe înţelesul tuturor: una predică ministrul despre depolitizare, alta fac inspectorii menţinuţi pe funcţii din interese politice…

 

Sunt doar două exemple care ilustrează demagogia şi ipocrizia Guvernului PDL. Din nefericire sunt multe altele, însă, deocamdată mă opresc aici. Promit însă să revin asupra lor în perioada imediat următoare. Este inadmisibil ca un întreg sistem de educaţie să fie tratat cu atâta cinism chiar de către conducătorii săi, iar în ceea ce mă priveşte, nu pot să stau pasiv în faţa batjocurii cu care suntem trataţi toţi cei care ne pasă de educaţie de către acest guvern portocaliu atât de sinistru.

0 thoughts on “Ministerul Educaţiei nu respectă Legea Educaţiei Naţionale

  1. Excepţională (extrem de grăitoare) demonstraţia pe care aţi făcut-o referitor la diferenţa colosală dintre faptele şi vorbele actualului Guvern – justificarea penibilă a asumării răspunderii vs. dezinteresul ce a urmat. Ar trebui s-o popularizaţi intens, prin toate mijloacele media şi cu ajutorul tuturor colegilor dvs.

Leave a Reply