Finanţarea programelor de studii şi aplicarea legislaţiei secundare, subsecventă Legii Educaţiei Naţionale

Cu ocazia unei vizitei efectuate săptămâna trecută la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, ministrul educaţiei s-a referit la finanţarea universităţilor, declarând că statul “nu va finanţa specializările care nu ţin cont de necesitatea existentă pe piaţa muncii” şi că nu mai doreşte să finanţeze “facultăţi sau programe de studii care nu au corespondent pe piaţa muncii”.

 

Ieri, i-am adresat o interpelare domnului Funeriu pe această temă, având în vedere lipsa datelor şi a studiilor recente la nivel naţional privind inserţia absolvenţilor şi nevoile pe termen lung ale pieţei muncii, fapt recunoscut inclusiv în ultimul “Raport privind starea învăţământului” elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Sunt curios şi eu alături de ceilalţi profesori şi studenţi pe ce bază va lua ministerul decizia finanţării facultăţilor şi programelor de studii din România şi cum va stabili care programe de studiu şi facultăţi au „corespondent” pe piaţa muncii.

 

Un alt subiect pe marginea căruia l-am abordat pe ministrul educaţiei priveşte aplicarea legislaţiei secundare, subsecventă Legii Educaţiei Naţionale.

 

Printr-un comunicat de presă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a anunţat că „a redactat toate actele normative necesare sistemului de învăţământ preuniversitar” şi că „sunt în procedură de publicare în Monitorul Oficial metodologii, regulamente sau alte tipuri de acte normative”.

 

Având în vedere prevederile articolului 361, alineatul 6 al Legii 1/2011 în care se stipulează că „în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează metodologiile, regulamentele şi celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi şi stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare a acestora”, l-am întrebat pe domnul ministru Funeriu, de ce a aşteptat până în ultima zi cu publicarea acestor acte normative şi de ce nu au fost ele publicate înainte de împlinirea termenului stabilit de lege.


Toţi cei implicaţi în domeniul educaţional – de la profesori şi studenţi, până la elevi şi părinţii acestora – sunt nerăbdători să afle data la care legislaţia secundară, subsecventă Legii Educaţiei Naţionale va intra în vigoare în întregime. Tocmai de aceea, am cerut lămuriri şi explicaţii privind sensul în care trebuie să interpretăm formula folosită în comunicatul MECTS: “sunt în procedură de publicare în Monitorul Oficial”.

 

Leave a Reply