Măsuri pentru accelerarea investițiilor: Guvernul PSD ajustează radical legea achizițiilor publice

O legislație clară, simplă, care să conducă la realizarea eficientă a proiectelor, în termene normale, este cheia de boltă a accelerării investițiilor. Aceasta este prioritatea majoră a guvernării PSD în acest an. Și asta se și face!

Guvernul a adoptat ieri o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea pachetului de legi privind achiziţiile publice, astfel încât procedura de atribuire a unui contract să fie simplificată.

În noua formulă se debirocratizează masiv procesul, se reduc termenele se descurajează contestațiile abuzive și se clarifică atribuții instituționale care frânau sau chiar blocau investițiile publice.

Iată câteva soluții prin care se descurajează contestațiile nejustificate:

  • Introducerea CAUȚIUNII pentru depunerea contestațiilor la CNSC
  • Introducerea TAXEI pentru depunerea plângerii la Curtea de Apel
  • Simplificarea procedurii de contestare prin: eliminarea notificării prealabile, reguli clare pentru emiterea deciziilor CNSC, scurtarea termenelor de soluționare a plângerilor la Curtea de Apel, eliminarea dublului control.
  • După semnarea contractului de achiziție singura autoritate care va mai controla legalitatea atribuirii va fi Curtea de Conturi.
  • Ajustarea rapidă a contractelor de achiziții astfel încât să nu se mai irosească timpul pentru reluarea procedurilor de atribuire în cazul unor modificări neesențiale.
  • Reducerea numărului de etape de evaluare a ofertelor (maxim 4).
  • Simplificarea achiziției directe după modelul Comisiei Europene – implementarea art. 137 din Regulamentul 1.268/2012.

Leave a Reply