Prestațiile sociale sunt acordate în considerarea calității copilului, nu a părintelui

Chiar dacă parlamentarii USL sunt în protest, asta nu înseamnă că nu ne facem treaba în Parlament (aşa cum în mod mincinos unii reprezentanţi ai PDL încearcă să acrediteze ideea). Pentru a vedea cum înţelegem noi să reprezentăm interesele oamenilor care ne-au trimis acolo aş vrea să vă prezint activitatea mea parlamentară din această săptămână.
 
Săptămâna aceasta, personal am adresat două întrebări miniştrilor sănătăţii şi ai protecţei sociale pe tema revizuirii listei. Pe acest subiect am avut și o declarație politică și am și scris deja, de aceea nu voi relua argumentele.
De asemenea, am avut şi o interpelare la adresa premierului Ungureanu pe o temă la fel de sensibilă: Ordonanța de Urgență a Guvernului 124/2011 care prevede sancțiuni pentru persoanele care beneficiază de prestații sociale şi nu plătesc taxele şi impozitele locale. 
Am făcut acest lucru pentru că mi se pare nedrept şi ilegal să pedepseşti nişte copii pentru greşelile părinţilor. Copilul nu are nicio vină pentru faptul că părinții săi nu și-au achitat datoriile față de stat!
Prestațiile sociale vizate de suspendare prin OUG 124 sunt cele reglementate de următoarele acte normative :
1. Legea 416/2001 privind venitul minim 
2. Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
3. Ordonanța de Urgență a Guvernului 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 
4. Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 
Sancțiunile reglementate vizează persoanele adulte plătitoare de taxe și impozite locale, însă victime colaterale sunt și ceilalți membrii de familie, cel mai adesea copiii. 
Alocația de stat, conform definiției legale stipulate în art. 1 din Legea 61/1993, este o formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. Este evident că Ordonanța de Urgență a Guvernului 124/2011 intră în contradicție nu numai cu articolul de lege menționat anterior ci și cu art. 49 din Constituția României în care este statuat regimul special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor. Totodată, Legea 277/2011 instituie alocaţia pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Actul normativ prevede sancțiuni proprii în cazul în care copilul absentează de la școală. Astfel, alocația de susținere a familiei este diminuată cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe; respectiv cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe. Această prestație socială este acordată în considerarea copilului, pentru stimularea participării acestuia la procesul educațional. Situația este aceeași și în cazul Ordonanței de Urgență a Guvernului 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.
 
În interpelarea mea către domnul Ungureanu i-am cerut să analizeze de urgenţă situaţia şi să ia măsurile necesare pentru a o corecta, astfel încât încât alocația de stat pentru copii, alocația de susținere a familiei și indemnizația de creștere a copilului să fie exonerate de sancțiunile prevăzute de OUG124/2011. În cazul în care cei de la Putere vor fi din nou surzi la solicitările oamenilor, împreună cu colegii mei parlamentari din USL vom iniţia chiar noi procedura de modificare a legislaţiei în vigoare. 

Leave a Reply