Codul de etică și conduită al membrilor PSD

CExN al PSD a aprobat miercuri, 9 decembrie 2015, Codul de etică și conduită al membrilor PSD, document care stabilește situațiile în care candidaților la ocuparea unor funcții politice sau administrative alese sau numite li se poate retrage susținerea politică. Codul conține trei capitole importante.

I. CRITERII DE CONDUITĂ ŞI INTEGRITATE pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii PSD pentru alegerile locale şi parlamentare. Persoanele care se află într-una din situaţiile de mai jos nu vor beneficia de susţinerea politică a PSD pentru ocuparea în condiţiile legii a unor funcţii politice şi administrative alese sau numite:

1.1  S-a început împotriva sa urmărirea penală sau a fost trimis în judecată pentru dare şi luare de mită;

1.2  S-a pronunţat împotriva sa o hotărâre judecătorească de condamnare pentru fapte de corupţie, evaziune fiscală sau fapte comise cu violenţă;

1.3  Se află în stare de arest preventiv, arest la domiciliu sau control judiciar pentru orice tip de infracţiune;

2.      Au deţinut funcţii politice de conducere la nivel central sau judeţean în cadrul PCR, UTC sau UASCR;

3.      Au manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat faţă de cetăţeni în manifestaţiile publice;

4.      Au avut atitudini şi/sau declaraţii xenofobe, extremiste sau discriminatorii de gen, religie sau naţionalitate;

5.      Au fost membri sau colaboratori ai fostei Securităţi ca poliţie politică sau au fost dovediţi ca ofiţeri acoperiţi;

6.      Înregistrează datorii ca persoană fizică la bugetul local al comunităţii în care candidează;

7.      Are relaţii comerciale cu instituţia pentru care candidează sau cu instituţiile din subordinea acesteia;

8.      A obţinut diplome sau alte titluri ştiinţifice prin plagiat dovedit prin hotărâre judecătorească;

9.      Se află sub incidenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive privind incompatibilităţi sau conflict de interese;

10.  Au completat în fals sau cu omisiuni declaraţiile de avere sau de interese, în cazul în care aceste nereguli au fost constatate printr-o decizie definitivă a instanţei.

II.    CONTRACTUL SOCIAL se va încheia între candidaţii PSD pentru funcţiile alese la alegerile locale şi parlamentare din anul 2016 şi cetăţenii din comunităţile în care candidează. Acesta va avea două părţi componente:

1.      Angajamentul de integritate al candidatului, prin care acesta se angajează că pe toată durata mandatului va respecta şi se va supune exigenţelor din Codul de Conduită şi Etică;

2.      Programul politic care va conţine politicile publice şi de dezvoltare ale comunităţii pe care îşi propune să le realizeze în cursul mandatului.

Contractul social se va semna public de către fiecare candidat şi va fi afişat pe toată durata mandatului la sediul de partid din localitate, la sediul autorităţii publice locale unde a fost ales sau, după caz, la cabinetul parlamentar.

Organizaţia de partid din care face parte va avea obligaţia de a posta contractul social semnat şi asumat pe site-ul propriu.

Încălcarea cu intenţie în timpul mandatului a oricăror criterii de conduită şi integritate atrage după sine retragerea sprijinului politic pentru persoana în cauză şi demisia de onoare a acesteia din funcţia pe care o deţine.

psd_sigla_17394900

III.  PACHET DE REGULI ŞI BUNE PRACTICI pe care membrii PSD trebuie să le urmeze şi să le respecte din momentul în care au câştigat funcţiile respective.

1.      Nu vor utiliza în scop personal funcţiile şi demnităţile politice şi publice deţinute şi nu vor încheia şi/sau participa la încheierea vreunei înţelegeri care să conducă la o acţiune sau activitate ce va favoriza interesul propriu al unui terţ în dauna interesului public;

2.      Nu vor profita de funcţia politică sau administrativă pentru a exercita presiuni temporare sau de durată asupra colegilor sau organizaţiei locale în forţarea luării unor decizii care să contravină legii, interesului public, liniei generale a partidului, a agendei politice a acestuia sau intereselor comunităţii;

3.      Nu vor promova acţiuni care compromit obiectivele politice ale Partidului Social Democrat sau care conduc la abandonarea nejustificată a responsabilităţilor, precum şi neglijenţa în exercitarea acestora.

4.      Vor respecta Constituţia, legile în vigoare, precum şi standardele morale şi de convieţuire publică. În relaţiile cu cetăţenii vor trebui să primeze respectul reciproc, probitatea profesională, raţionalitatea şi discernământul;

5.      Vor condamna şi nu vor accepta intoleranţa, rasismul, antisemitismul, xenofobia şi discriminările de orice natură;

6.      Vor evita gesturile, mesajele şi orice alte acţiuni care aduc atingere demnităţii umane, valorilor democratice şi exercitării în condiţii de moralitate şi respect faţă de cetăţeni a activităţii politice, administrative şi profesionale;

7.      Vor evita comportamentele individualiste sau arbitrare în detrimentul comunităţii sau în interesul organizaţiei din care face parte;

8.      Vor milita pentru informarea continuă, corectă şi completă a cetăţenilor, precum şi a structurilor de conducere ale partidului, cu privire la activităţile desfăşurate în funcţia publică sau politică deţinută;

9.      Vor avea obligaţia organizării cel puţin de două ori pe an a unor adunări cetăţeneşti în care să prezinte nivelul de realizare a contractului social cu care ar candida;

10.  Nu vor permite angajarea personalului din subordine decât pe baza unor criterii transparente de selecţie şi competenţă.

REGULI VALABILE PENTRU TOŢI MEMBRII DE PARTID ŞI ÎNAINTE, ŞI DUPĂ CAMPANIA ELECTORALĂ, NU DOAR PENTRU CANDIDAŢI

  • În cazul în care un membru de partid se află în fața unor fapte de corupţie, evaziune fiscală sau fapte comise cu violenţă într-una din situaţiile de mai jos, Comisia Judeţeană de Etică şi Integritate sau, după caz, Comisia Naţională, la sesizare sau din oficiu, verifică speţa şi face propuneri către Biroul Permanent Judeţean sau Biroul Permanent Naţional, după caz, în următoarele situaţii: începerea urmăririi penale, dispunerea arestării preventive, trimiterea în judecată, condamnarea în primă instanţă, pronunţarea unei hotărâri de condamnare definitivă.
  • Biroul Permanent Judeţean sau Biroul Permanent Naţional, la propunerea întemeiată a Comisiei Judeţene, respectiv Comisiei Naţionale, poate dispune următoarele sancţiuni: retragerea sprijinului politic, suspendarea din funcţia politică, suspendarea din calitatea de membru de partid şi excluderea din partid.

Cod etica si conduita al PSD_aprobat CExN 9 dec 2015

Leave a Reply