Victor Ponta la Oradea

Preşedintele PSD, dl. Victor Ponta va ajunge astăzi în judeţul Bihor. În această după amiază avem programată o întâlnire cu semnatarii protocolului de colaborare dintre USL şi UDMR Bihor, urmată de o conferinţă de presă. La evenimentul care va avea loc la Consiliul Judeţean Bihor vor participa şi domnii Crin Antonescu, preşedinte PNL, Daniel Constantin, preşedinte PC şi Liviu Dragnea, secretar-general PSD, precum şi colegi de partid din Bihor şi judeţele învecinate.

 

Agenda zilei de mâine, sâmbătă 26 februarie include:

ora 10.00 –  întâlnire cu P.S. Virgil Bercea, Episcopul Greco-Catolic de Oradea

ora 11.00 – participarea la Congresul UDMR (Casa de Cultură a Sindicatelor – Oradea)

ora 12.00 – şedinţa festivă a USL Bihor (Centrul Cultural Ady Endre) 

                        (Consiliul Naţional al PSD, 5 februarie 2011

Protocol între USL şi UDMR în Bihor

Zi agitată şi plină de surprize astăzi în politica bihoreană. După ce dimineaţa împreună cu colegii liberali şi conservatori am constituit USL Bihor, după amiaza am încheiat o altă înţelegere politică strategică. 
În ajunul Congresului UDMR, USL Bihor a semnat un protocol de colaborare pentru o perioadă de 5 ani cu UDMR Bihor! Scopul acestei coaliţii politice este de asigura buna guvernare şi prosperitatea cetăţenilor judeţului Bihor. UDMR Bihor devine astfel prima organizaţie a Uniunii care a avut curaj şi înţelepciune să semneze un astfel de protocol cu USL. Trebuie să mărturisesc că această colaborare cu UDMR nu a început astăzi. Aici în Bihor, am avut şi avem o relaţie foarte bună cu colegii noştri maghiari. 
Sunt convins că ceea ce am făcut noi astăzi reprezintă pentru cetăţenii acestui judeţ, dar şi pentru întreaga ţară speranţa zilei de mâine. Nu este un gest făcut doar pentru judeţul Bihor, este un gest făcut pentru întreaga naţiune şi dorim ca gestul nostru să fie urmat şi de celelalte organizaţii. 
În continuare puteţi citi şi dumneavoastră conţinutul acestui protocol. De asemenea, am adăugat şi câteva fotografii realizate la semnarea documentului.
 
 
 Protocol de colaborare încheiat între PNL –PC, PSD, reprezentanţii locali ai USL şi UDMR, organizaţiile din Judeţul Bihor
În baza colaborării politice avute în judeţul Bihor, a situaţiei politice şi economice actuale şi având în vedere că:
este necesară stabilitatea şi continuitatea în administraţia  municipiului Oradea şi judeţului Bihor pentru derularea proiectelor de dezvoltare şi absorbţia fondurilor europene,
se impun politici coerente ale autorităţilor locale pentru a face faţă provocărilor ce derivă din constrângerile generate de criza economică,
este necesară coagularea tuturor forţelor politice ce susţin statul de drept şi mecanismele democratice,
este nevoie în continuare de promovarea programelor şi proiectelor ce fac posibilă păstrarea identităţii comunităţilor minoritare,
Părţile semnatare convin următoarele:
Art. 1. Formaţiunile semnatare constituie o coaliţie politică la nivelul judeţului Bihor, având ca obiective principale buna guvernare si asigurarea prosperităţii cetăţenilor.
Art. 2. Direcţiile de acţiune ale coaliţiei, pentru Judeţul Bihor, sunt:
2.1.  Asigurarea unei administraţii eficiente şi responsabile. 
2.2. Adoptarea unor politici publice în vederea atragerii investiţiilor  şi sprijinirea creării de noi locuri de muncă.
2.3. Sprijinirea eficace a intereselor majore ale judeţului Bihor şi a oricăror proiecte ce generează dezvoltarea judeţului.
2.4.  Susţinerea bunei convieţuiri interetnice şi interconfesionale.
2.5. Respectarea şi promovarea valorilor autentice morale, culturale, educaţionale şi profesionale.
Art. 3. Colaborarea în cadrul coaliţiei se bazează pe:
3.1. Asumarea în comun a proiectelor şi programelor convenite pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Bihor.
3.2. Elaborarea unui pact de neagresiune şi colaborare judeţean, pact care va fi extins şi la nivelul organizaţiilor locale. 
3.3. Promovarea valorilor europene a principiilor de toleranţă interetnică prin proiecte care susţin păstrarea identităţii culturale ale minorităţilor naţionale.
3.4. Păstrarea identităţii partidelor semnatare şi a angajamentelor fundamentale faţă de propriii susţinători şi alegători.
Art.4.  Priorităţile coaliţiei pentru judeţul Bihor sunt:
4.1. Susţinerea la nivel guvernamental a finalizării cat mai rapide a autostrăzii ,,Transilvania”şi a centurilor ocolitoare ale oraşelor din judeţul Bihor.
4.2. Extinderea reţelelor de apa si canalizare in judeţ.
4.3. Atragerea fondurilor europene prin programele regionale si transfrontaliere.
4.4. Modernizarea sistemului sanitar in vederea creşterea calităţii serviciilor medicale pentru bihoreni. 
     4.5. Gestionarea integrata a deşeurilor în toate localităţile din judeţ.
4.6. Susţinerea instituţiilor de cultură din judeţul Bihor, prin eficientizare şi reorganizare, precum şi dezvoltarea acţiunilor culturale, care să asigure şi păstrarea identităţii culturale a minorităţilor.
4.7. Sprijinirea unui sistem educaţional performant care să asigure şi egalitatea de şanse.
4.8. Continuarea şi punerea în practică a unor programe coerente pentru sprijinul celor aflaţi în dificultate (pensionari, tineri, familii monoparentale etc.)
Art. 5. Părţile semnatare vor colabora şi vor avea acţiuni comune pentru perioada 2011- 2016, astfel:
5.1. pentru perioada 2011-2012 se va menţine actuala structură de conducere la nivelul judeţului Bihor, atât în cadrul Consiliului Judeţean Bihor cât şi în cadrul Consiliului Municipal Oradea. In termen de 30 de zile de la semnarea prezentului protocol, părţile vor constitui coaliţii in toate consiliile locale din judeţ.
5.2. la alegerile locale din anul 2012, cele două uniuni vor forma majorităţile de guvernare locală atât în cadrul Consiliului Judeţean Bihor cât şi în cadrul Consiliului Municipal Oradea, reprezentanţii fiecărei uniuni făcând parte din structurile executive ale celor două instituţii la nivel de demnitar public (preşedinte, vicepreşedinţi respectiv primar, viceprimari)
5.3. după analiza colaborării pentru perioada 2011-2016, părţile pot decide continuarea acestuia şi pentru un nou mandat.
Art. 6. În cazul în care, la nivel naţional, se va decide reorganizarea regiunilor de dezvoltare, uniunile locale semnatare vor susţine la toate nivelurile decizionale ca reorganizarea să se facă în aşa fel încât Oradea să devină centrul regiunii de dezvoltare din care face parte judeţul Bihor.
Art. 7. Lărgirea sferei drepturilor minorităţilor naţionale, pentru păstrarea identităţii culturale, etnice a comunităţilor minoritare.
7.1. Asigurarea utilizării, conform normelor în vigoare, a limbii minorităţii naţionale în cadrul instituţiilor publice, prin următoarele mijloace: 
7.1.1. asigurarea relaţiilor cu cetăţenii şi în limba maghiară,
7.1.2. utilizarea formularelor şi cererilor-tip în limba maghiară, la solicitarea cetăţenilor, acolo unde legea nu interzice acest lucru în mod expres,
7.1.3. asigurarea serviciilor de interpretare la cererea cetăţenilor conform Constituţiei şi legislaţiei în vigoare
7.1.4. asigurarea afişării în limba minorităţilor a informaţiilor relevante, a denumirilor, conform legislaţiei în vigoare
7.2. Părţile semnatare vor susţine menţinerea şi implementarea dispoziţiilor din Legea educaţiei naţionale nr.1 din ianuarie 2011, pentru reglementările care se referă la învăţământul în limba minorităţilor naţionale.
7.3. Se va susţine adoptarea unei reglementări legislative cu privire la Statutul Minorităţilor Naţionale, în sensul celei aprobat de Guvern şi promovat de acesta în Parlament sub numărul 502/2005
Art. 8. Uniunile locale vor susţine, în comun, extinderea colaborării de la nivelul judeţului Bihor, la nivel regional şi naţional, între formaţiunile politice din care fac parte filialele judeţene semnatare ale prezentului protocol.
Art. 9. Mecanismul de coordonare al Coaliţiei se asigură în principal prin cooperarea pe plan local prin Biroul Coaliţiei (BC).
9.1. Membrii Biroului sunt preşedinţii filialelor precum şi alte persoane care primesc delegare din partea formaţiunilor proprii, iar deciziile luate în consens sunt obligatorii pentru reprezentanţii formaţiunilor semnatare în toate structurile unde au reprezentare. 
9.2. Partidele semnatare vor fi reprezentate la şedinţele Biroului de un număr egal de membrii, la aceste întruniri pot participa şi alţi invitaţi.
Art. 10. Pentru pregătirea şedinţelor fiecare formaţiune va nominaliza o persoană pentru a forma Comitetul Executiv al coaliţiei care are menirea de a pregăti şedinţele BC şi a urmării punerea în practică a deciziilor BC respectiv de a monitoriza îndeplinirea prevederilor din actualul Protocol.
Art. 11. Încetarea prezentului Protocol are loc în următoarele situaţii:
11.1. la expirarea duratei prevăzute la Art. 5,
11.2. prin convenţia părţilor,
11.3. prin încălcarea, de către o parte, a prevederilor prezentului Protocol, a Programului de coaliţie  şi a altor înţelegeri ulterioare, constatată în cadrul Biroului Coaliţiei.
Art.12. Prezentul Protocol s-a semnat în 6 exemplare de valoare egală, câte două pentru fiecare parte. 
   Cornel Popa, Preşedinte PNL
   Ioan Mang, Preşedinte PSD   
   Kiss Alexandru, Preşedinte UDMR
   Traian Bodea, Preşedinte PC
Semnat azi, 24  februarie 2011, la Oradea


S-a constituit Uniunea Social Liberală în Bihor

Astăzi, într-un cadru festiv, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea am semnat acordul de constituire şi funcţionare a UNIUNII SOCIAL LIBERALE PSD – ACD (PNL – PC), în judeţul Bihor. 

 
În discursul meu am subliniat importanţa acestei zilei care putem spune că este echivalentă cu ziua în care SUA, Marea Britanie şi URSS îşi dădeau mâna pentru a doborî regimul fascist al lui Adolf Hitler. PSD, PNL şi PC trebuie să-şi dea mâna pentru a doborî regimul PDL-ist. Avem un duşman puternic, un duşman care a pus mâna pe toate resursele ţării, un duşman care nu guvernează ţara, ci o stăpâneşte, un duşman care trebuie doborât punctual, în fiecare unitate administrativ-teritorială pe care o stăpâneşte.
Obiectivul USL nu va fi doar redresarea economiei, ci şi redarea speranţei către cetăţeni. Mai presus de a lupta împotriva celor care au distrus economia, trebuie să luptăm împotriva lor pentru că au distrus speranţa, pentru că cel mai grav lucru, astăzi, este că în România nu mai există speranţă.
Textul integral al Acordului îl puteţi citi în continuare + câteva fotografii de la eveniment. 
 
ACORD 
privind constituirea şi funcţionarea 
UNIUNII SOCIAL LIBERALE PSD – ACD (PNL – PC),
în judeţul Bihor
                               
În temeiul Protocolului de alianţă încheiat între Partidul Social Democrat şi Alianţa de Centru – Dreapta, compusă din Partidul Naţional Liberal şi Partidul Conservator la nivel naţional,
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, organizaţia judeţeană Bihor,
şi 
Alianţa de Centru Dreapta PNL – PC  compusă din:
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL, filiala Bihor,
şi
PARTIDUL CONSERVATOR, filiala Bihor,
HOTĂRĂSC
Art. 1 Părţile semnatare constituie Uniunea Social Liberală, PSD – ACD (PNL – PC) la nivelul Judeţului Bihor.
Art. 2 Părţile semnatare se angajează să respecte şi să aplice prevederile Protocolului Uniunii Social-Liberale.
Art. 3 În conformitate cu prevederile Art. 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. şi 3.1.5. din Protocolul Uniunii Social-Liberale, părţile vor constitui în termen de 30 de zile majorităţi în Consiliul Judeţean şi consiliile locale, acolo unde este cazul.
Art. 4 În urma formării  noilor majorităti, vor fi renegociate funcţiile de conducere din instituţiile aflate în subordinea consiliilor judeţene şi locale, precum şi din aparatul propriu al acestora.
Art. 5 În vederea stabilirii candidaturilor comune pentru funcţiile de preşedinte al Consiliului Judeţean şi de primar al municipiului reşedinţă de judeţ, conform Art. 4.1.1., 4.2.1, 4.2.2., 4.2.3. şi 4.2.6. din Protocolul Uniunii Social-Liberale, partidele semnatare vor stabili, prin mecanismele statutare proprii, propunerile de candidaţi care vor fi introduse în cercetările sociologice până cel mai târziu la 30 aprilie 2011.
Art. 6 Candidaţii partidelor semnatare ce vor fi stabiliţi pentru a participa la cercetările sociologice se obligă ca, începând de la data prezentei, să respecte pactul de neagresiune conform căruia nu sunt permise atacuri la adresa contracandidatului sau a partidului din care face parte, fiind permise numai dezbateri asupra proiectelor şi programelor privind administraţia locală.
Art. 7 În vederea aplicării prevederilor Art. 4.2.4. şi 4.2.5. din Protocolul Uniunii Social-Liberale, părţile semnatare se angajează să respecte şi să aplice rezultatul sondajului de opinie şi să întocmească listele de candidaţi pentru consilieri judeţeni şi consilieri municipali din reşedinţa de judeţ în proporţia calculată şi transmisă de conducerea centrală a USL.
Art. 8 Părţile semnatare se angajează ca, până la data de 15 octombrie, să identifice şi să decidă asupra unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ unde vor prezenta candidaturi comune, conform Art. 4.1.2. şi 4.2.7. din Protocolul Uniunii Social-Liberale şi să întocmească în acest sens un addendum la prezentul Acord.
Art. 9 Ulterior încheierii prezentului Acord, în cazul apariţiei unor divergenţe a căror mediere nu poate fi soluţionată la nivel judeţean, preşedintele organizaţiei judeţene va transmite un raport către Secretarii Generali ai celor două părţi semnatare, în termen de cel mult 24 de ore de la constatarea conflictului. Raportul va conţine o descriere a situaţiei aflată în dispută, cât şi soluţia propusă la nivel judeţean.
Art. 10 Medierea divergenţelor va fi solicitată în următoarele condiţii:
- Încălcarea Protocolului în privinţa excluderii PDL de la orice formă de colaborare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
- Constituirea majorităţilor la nivelul consiliilor judeţene, consiliul Municipiului Bucureşti, consiliilor locale şi de sector;
- Desemnarea vicepreşedinţilor CJ, respectiv a  viceprimarilor  unităţilor administrativ-teritoriale; 
- Negocierea proiectelor comune ce vor fi susţinute la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
- Alte divergenţe nesoluţionate de către organizaţiile judeţene ale partidelor din cadrul Uniunii.
Art. 11 Întâlnirea de mediere va fi stabilită de către Secretarii Generali ai celor două părţi semnatare, prin consens, în cel mult 48 de ore de la raportarea situaţiei de către organizaţiile judeţene ale formaţiunilor din cadrul Uniunii Social Liberale. 
Art. 12 La întâlnirile de mediere vor participa :
- Secretarul General al PSD şi Secretarul General al PNL;
- Reprezentanţii celor două partide aflate în divergenţă;
- Alţi reprezentaţi politici implicaţi în problema care face obiectul medierii (primari, viceprimari, consilieri locali etc.). 
 
(Oradea, 24 februarie 2011)
 
Semnatari
 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Organizaţia judeţeană Bihor                                      
PREŞEDINTE
Ioan Mang
ALIANŢA DE CENTRU DREAPTA PNL-PC
Filiala Bihor
PREŞEDINTE PNL,      
Filiala Bihor
Cornel Popa
PREŞEDINTE PC,
Filiala Bihor
Traian Bodea
 
 

Te vreau în echipa mea

  • Eşti o pesoană motivată, comunicativă şi creativă? Eşti un bun organizator care ştie să lucreze în echipă? 
  • Eşti interesat(ă) de viaţa politică, de modul cum funcţionează administraţia publică sau cum afectează deciziile Uniunii Europene viaţa românilor? 
  • Visezi la o carieră profesională, dar nu ai avut până acum oportunitatea de a arăta ce ştii să faci? Vrei să lucrezi într-un cabinet parlamentar? 
 
Alătură-te acum echipei mele! 
 
Înscrie-te în PROGRAMUL DE STAGII plătite şi poţi să dovedeşti că locul tău este într-un birou parlamentar. Dacă eşti cea mai bună/cel mai bun din echipă, la sfârşitul perioadei de stagiu îţi voi oferi un contract. 
Pentru a te înscrie, te rog să-mi trimiţi CV-ul tău şi completezi formularul pe care îl poţi găsi pe site-ul meu: www.ioan-mang.ro. Pentru alte informaţii consilierul meu, Victor Papp îţi stă la dispoziţie: 0726.287.621. 
Grăbeşte-te! Termenul limită de depunere a dosarelor este 8 Martie 2011 ora 16.00. 
 
Cred în entuziasmul şi profesionalismul tinerilor şi de aceea doresc să vă ofer oportunitatea de a arăta că ştiţi şi vreţi să lucraţi în echipa cabinetului meu parlamentar. Prin acest program de practică studenţii şi tinerii absolvenţi vor putea acumula experienţă profesională în aria lor de competenţă şi îşi vor putea perfecţiona abilităţile personale. Totodată, Cabinetul meu parlamentar va beneficia de contribuţia unor tineri dinamici şi competenţi. Sunt încrezător că la finalul perioadei de stagiu voi găsi cele mai potrivite persoane cu care să colaborez în viitoarele mele proiecte politice şi parlamentare. 

Generaţiile viitorului sau generaţiile şpăgii? Pentru o educaţie morală a tinerilor

„Să plecăm sau să rămânem?“ Iată întrebarea care îi preocupă din ce în ce mai mult pe tinerii din România. Într-o ţară normală, civilizată, soluţia emigrării ar trebui să fie una individuală. Te duci în străinătate pentru performanţă şcolară, te duci să ai o carieră profesională sau pentru un partener care promite să fie pe viaţă. În România, soluţia emigrării a ajuns, din păcate, un fenomen de masă. Este o soluţie a supravieţuirii! Tinerii se decid să plece din România pentru că le lipsesc certitudinile şi perspectiva. Le lipseşte şansa de a-şi construi viitorul într-o societate aşezată. Oare ce-i poţi spune unui tânăr aflat pe băncile facultăţii, despre viitorul care-l aşteaptă în ţara lui? Despre ce şanse îi poţi vorbi?
Cine are curajul să promită unui tânăr să rămână în România pentru că are pentru ce rămâne aici? „Rămâi, mizează pe ţara asta şi pe viitorul tău în ea. Rămâi, fiindcă aici vei avea posibilitatea să-ţi împlineşti visurile”. Cine are curajul să promită aşa ceva astăzi, fără a cădea în derizoriu sau demagogie?
 
De ce ne pleacă tinerii cei mai valoroşi? Pentru că s-au săturat să mai fie minţiţi de guvernanţi, pentru că nu mai acceptă ca nonvalorile să ajungă modele de urmat în societate, pentru că resping perspectiva de a corupe sau de a fi corupţi. 
Pentru că România este o ţară unde corupţia a ajuns să fie considerată normalitate, dacă nu cumva fatalitate. Citeam în presa de săptămâna trecută despre elevi de liceu şi studenţi cercetaţi penal pentru că şi-au luat permisul de conducere dând şpagă. Elevi şi studenţi cărora li se pare normal să dea 350 de euro şpagă pentru un permis. Şi nu este doar un caz izolat. Studiile arată că avem o generaţie de tineri care nu văd nicio problemă dacă dau şpagă. Unii deja îşi cumpără examene, alţii îşi motivează absenţele pe bani. 
Conform unui sondaj recent incluzând 1.300 de tineri cu vârsta între 16 şi 26 de ani, din mai multe oraşe din ţară, coruptia este considerată imorală doar de către 11% dintre tinerii din România! Doar pentru atâţia, corupţia este un "act rău, dăunator, imoral". Pentru restul, marea majoritate, corupţia poate fi "bună" pentru că uşurează rezolvarea lucrurilor şi ajută la obţinerea mai rapidă a unor lucruri sau servicii.
Iată tabloul trist al unei ţări lipsite de orice perspectivă. Mai devreme sau mai târziu, România va ieşi din criza economică, cu sau fără Guvernul portocaliu al domnilor Băsescu şi Boc. La modul cum arată însă lucrurile astăzi, din păcate, din criza morală, societatea noastră nu va izbuti să iasă nici în următoarele generaţii. 
Şi asta pentru că toate aşa-zisele reforme ale educaţiei de până acum au eşuat în a asigura cadrul necesar pentru educaţia morală a tinerelor generaţii. Prin educaţie morală înţeleg acea dimensiune a educaţiei prin care se urmăreşte formarea şi dezvoltarea conştiinţei şi conduitei morale a personalităţii şi caracterului uman. Şcoala românească a făcut prea puţin pentru a asigura tinerilor acestei ţări o astfel de educaţie, pentru a le pregăti o bază morală solidă. Fie că ne place sau nu s-o recunoaştem, şcoala românească a eşuat lamentabil în a face din aceşti tineri oameni mai buni şi cetăţeni mai responsabili. 
Putem avea noi cele mai bune legi ale educaţiei şi cei mai buni specialişti din Europa în diverse domenii. Până când, de pe băncile şcolii vor ieşi însă elevi şi studenţi care consideră că a da mită şi şpagă este un lucru pozitiv şi benefic atât pentru educaţia lor, cât şi pentru viitorul lor profesional, orice efort este în zadar. Societatea românească nu se va însănătoşi, ba din contră, pe termen lung ne vom adânci şi mai mult în marasmul imoralităţii cotidiene. 
Şi atunci ce e de făcut? Cred că responsabilitatea ne aparţine în primul rând nouă, celor care avem puterea de decizie şi posibilitatea de a schimba ceva. Pentru a nu compromite definitiv şansele societăţii româneşti, trebuie să construim acel cadru instituţional în care tinerii să poată avea încredere că funcţionează corect şi că le oferă şansa de a se realiza după meritele fiecăruia. În primul rând, noi trebuie să ne schimbăm pentru a le arăta că poţi să te realizezi şi dacă eşti cinstit şi onest şi nu dai şpagă. Trebuie să le oferim altfel de modele de urmat, altfel de instituţii şi un altfel de învăţământ, care să-i sprijine să-şi dezvolte capabilităţile şi să-şi deschidă mintea. Să promovăm legi care le vor stimula iniţiativele, le vor proteja achiziţiile şi munca, familia şi viaţa.
Peste ani, nepoţii şi strănepoţii noştri nu ne vor judeca doar prin prisma faptului că am reuşit sau nu să scoatem ţara din criză. Citeriul nostru de evaluare şi, până la urmă şi de autoevaluare va fi unul mult mai simplu; însă pe cât de simplu, pe atât de greu de realizat: oare am reuşit să ne îndeplinim responsabilitatea de le reda tinerilor speranţa că pot trăi într-o societate normală, aici în România?
 
(declaraţie politică din şedinţa plenului Senatului din 21 februrie 2011

Agenda săptămânii

Săptămâna aceasta agenda mea de lucru include activităţi parlamentare şi politice.

Luni şi miercuri voi participa la lucrările Plenului Senatului. Şi de această dată avem o Ordine de zi încărcată. În plenul de astăzi, voi avea o interpelare pentru ministrul muncii şi o întrebare pentru ministrul educaţiei, plus o declaraţie politică ce vizează educaţia morală a tinerilor şi problema corupţiei (textul va fi disponibil mâine aici pe blog).

Mâine de la ora 10 avem programată o nouă şedinţă a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Programul de lucru îl puteţi citi aici. Tot marţi, de la ora 15.30, la sediul central al PSD, alături de domnii preşedinţi Cornel Popa (PNL Bihor) şi Traian Bodea (PC Bihor), în calitate de preşedinte al PSD Bihor voi semna protocolul local de constituire a Uniunii Social-Liberale.

 

Vineri seara îl aşteptăm la Oradea pe preşedintele PSD, domnul Victor Ponta. Domnia sa va participa sâmbătă, 26 februarie la Congresul UDMR. De asemenea, va onora cu prezenţa şi prima reuniune a USL Bihor, întâlnire ce va avea loc tot sâmbătă începând de la ora 11.30 şi la care vor participa peste 300 de delegaţi din tot judeţul.

În această săptămână, Cabinetul meu parlamentar va lansa Programul de Stagii de practică pentru studenţi şi absolvenţi. Detalii despre acest proiect veţi putea afla zilele următoare aici pe blog sau pe pagina de Facebook a cabinetului. 

 

Am început întâlnirile regionale ale Departamentului de Educaţie al PSD

Ieri, 17 februarie, la Palatul Parlamentului din Bucureşti (Sala Ovidiu Şincai), am organizat prima întâlnire regională a Departamentului de Educaţie publică, cercetare şi sport al Partidului Social Democrat. La eveniment au participat peste 80 de cadre didactice din învăţământul pre-universitar şi universitar din judeţele IlfovDâmboviţa, Argeş, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Tulcea, Brăila, Buzău şi municipiul Bucureşti. Invitaţii de onoare ai întâlnirii au fost prof. univ. dr. Florian Popa, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie"Carol Davila" din Bucureşti, prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, rectorul Universităţii „Politehnica” Bucureşti şi conf. univ. dr. Remus Pricopie, decanul Facultăţii de Comunicare din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

 Scopul acestei întâlniri de lucru, precum şi a celorlalte care vor mai urma este, în primul rând, de a coagula în cadrul PSD o echipă de profesionişti în educaţie care să poată realiza schimbarea reală în învăţământul din România. Dorim, de asemenea, să activăm membrii şi simpatizanţii PSD în vederea reînfiinţării Asocaţiei Profesorilor Social Democraţi. În al doilea rând, vrem să oferim un cadru deschis de dezbatere privind problemele învăţământului românesc. Suntem interesaţi să vedem care sunt evoluţiile în plan local şi ce implicaţii are Legea Educaţiei, recent intrată în vigoare.

În perioada martie – aprilie 2011, Departamentul va organiza alte patru întâlniri regionale ce vor avea loc la Târgu Mureş, Oradea, Craiova şi Iaşi. 

Conferinţă de presă – Bucureşti, 17.02.2011

Transcrierea Conferinţei de presă susţinută pe data de 17.02.2011 (video aici)

 

Bună ziua tuturor şi îmi pare bine să ne revedem!

Din păcate, subiectele pe care trebuie să le discutăm nu sunt atât de fericite. Acum două săptămâni, de la acest microfon, Partidul Social Democrat,prin vocea colegului meu, domnul profesor Remus Pricopie, anunţa că intrarea învigoare a Legii Educaţiei, intrare care se aştepta atunci, va produce  mult haos în învăţământ. Astăzi suntem la aproximativ o săptămână de la aplicarea acestei legi şi iată că se dovedeşte că Partidul Social Democrat a avut dreptate. A avut dreptate pentru că discuţiile avute ieri cu colegi din toată ţara demonstrează că haosul creat în sistemul naţional de educaţie prin aplicarea doar a câtorva măsuri este foarte mare.

Ca să nu fie totul suficient, ministrul Funeriu a emis acum o săptămână un ordin de ministru, un ordin de ministru care încalcă orice prevedere legală, pentru că o lege organică, aşa cum este Legea Educaţiei, nu poate fi modificată decât printr-o lege similară sau, eventual, printr-o ordonanţă de urgenţă, nici într-un caz printr-un ordin de ministru. Or, domnul ministru, care din luna iulie nu s-a mai prezentat la discuţii cu Comisia de Educaţie din Senat, nu a catadicsit să îşi facă timp să înceapă să elaboreze metodologiile, dacă tot avea de gând să obţină angajarea răspunderii pe legea aflată în mâna dumnealui şi scrisă, după părerea mea, în ultima noapte dinainte de angajarea răspunderii. În loc să facă aceste metodologii, a făcut probabil politică, nici într-un caz nu s-a ocupat de sistemul de educaţie şi, în momentul în care şi-a dat seama că legea intră în vigoare, a emis un ordin de ministru cu măsuri tranzitorii, cu toate că în Legea Educaţiei există un capitol distinct, „Dispoziţii generale şi tranzitorii”, unde domnul ministru, dacă ştia că nu aretimp sau că nu este în stare să elaboreze metodologiile, putea să prevadă ca termen de aplicare nu 30 de zile de la publicare, putea să spună şi un an, măcar ne dovedea cât de urgentă şi de importantă a fost angajarea răspunderiipe această lege. Nu a făcut acest lucru, nu a emis metodologii, a dat un ordincare, în câteva cuvinte, pune în aplicare metodologiile care au fost abrogatela legile vechi. Adică avem o lege nouă care se aplică cu metodologii abrogate!

De asemenea, în acest ordin de ministru avem şi un articol, Articolul 4, prin care domnul ministru Funeriu îşi dă singur atribuţiuni. În Articolul 4 îşi dă sarcini, domnul ministru spune că „ministrul Educaţiei va emite toate actele de care este nevoie pentru bunul mers al educaţiei”. Dacă nu aveam acest articol, probabil că le-ar fi dat pentru prostul mers al educaţiei! Stăm să ne întrebăm, în schimb, dacă nu va emite aceste acte cine îl va sancţiona?

Aş dori să prezint şi câteva chestiuni concrete din aberaţiile care s-au produs şi care se produc prin aplicarea acestei legi şi care încep să îşi facă simţite efectele, lucruri care s-au discutat şi ieri cu colegii noştri. În primul rând, în toate cancelariile şcolilor din România atmosfera este decontinuă agitaţie, nimeni nu ştie ce se va întâmpla mâine. Ieri au aflat că vor trebui să stea opt ore în şcoli, dar ministrul nu a alocat fondurile necesare pentru ca profesorii să aibă măcar o masă de birou în şcoală, ca să nu mai vorbim de calculator şi cărţile pe care le are acasă pentru a pregăti orele.

De asemenea, ieri au avut loc, din cauza nemulţumirilor, agitaţiilor şi disperării la care au ajuns cadrele didactice, unele greve spontane. Una dintre ele a fost greva de la Inspectoratul Şcolar Judeţean din Botoşani, care ne-a fost adusă la cunoştinţă aseară. O activitate febrilă se desfăşoară de către inspectoratele şcolare în aceste zile pentru comasarea şcolilor, continua activitate de comasare a şcolilor având două criterii la bază: primul este cel legat de numărul de elevi, fiecare şcoală să aibă minim 300 de elevi. Nu se ţine cont de distanţa dintre şcoli, de modul în care poate fi controlată activitatea din şcoli de către viitoarele conduceri. Un alt fapt care ne-a fost adus la cunoştinţă de către colegii din Constanţa este că se fac comasări şi la şcolile care au 300 de elevi, dar care sunt conduse de directori de altă culoare decât cea portocalie. Iată deci că factorul politic îşi pune amprenta şi în acest domeniu.

Un alt lucru pe care trebuie să îl facem cunoscut este că prin această lege şcoala doctorală intră într-un haos total. Rămân doar doctoranzi la zi, studenţi doctoranzi la zi, în timp ce există foarte multe domenii în care pentru a-ţi face doctoratul ai nevoie şi de experienţă. Există, de asemenea, foarte mulţi specialişti aflaţi în producţie deja sau în diverse instituţii care doresc să îşi facă doctoratul şi nu mai au decât singura variantă să îşi dea demisiile de acolo de unde lucrează şi să se înscrie studenţi la zi la doctorat, eventual poate au şi şansa la o bursă ca să îşi facă doctoratul timp de trei ani.

În ceea ce priveşte acţiunea de depolitizare a învăţământului preuniversitar şi a învăţământului în general, ceea ce ministrul şi Guvernul Boc ne tot povestesc de câţiva ani de zile, ea este în fapt o adâncă politizarea procesului de educaţie. De ce spun acest lucru? Pentru că managerii din şcoli, spune în lege şi în ordinul ministrului, până când se vor finaliza cursurile pentru a se crea corpul experţilor în managementul educaţional, directorii sau managerii vor fi numiţi cu detaşare. Nu mai au voie să facă politică, dar cine îi detaşează sau cine îi numeşte în aceste funcţii? Inspectoratul şcolar, inspectorul general! Or, ce a uitat ministrul să spună este şi interdicţia acestora de a face politică. Inspectorii şcolari generali din judeţe sunt, în general, cel puţin vicepreşedinţi ai organizaţiilor PDL din judeţele respective. Ei vor numi managerii cu detaşare. Îi obligăm să îşi dea demisiile din funcţiile politice pe care le au în PSD sau în PNL sau în alte partide, probabil nu în PDL, şi îi va numi ca manageri detaşaţi inspectorul general care, aşa cum am spus, este cel puţin vicepreşedinte al PDL în acel judeţ.

Un alt subiect dezbătut şi discutat mult aseară cu colegii noştri este cel legat de pensionare, în special pensionarea din învăţământul superior. Aici legea spune foarte clar – şi ordinul de ministru nu este mai prejos cu nimic – că pensionarea se petrece în momentul în care cadrul didactic a împlinit 65 de ani. Adică în ziua în care are 65 de ani, a doua zi este pensionar. Domnul ministru, care nu a lucrat nicio zi în învăţământ, nu vrea să ştie că statele de funcţii se aprobă la începutul anului. În momentul în care un cadru didactic este pensionat, postul respectiv ar trebui să fie vacant, dar nu se poate scoate la concurs, pentru că statul de funcţii este ocupat. De asemenea, nu putem avea garanţia că un cadru didactic pensionat va dori să continue activitatea la catedră la plata cu ora, pe lângă faptul că nu suntem convinşi că se face vreo economie în acest sens şi că normal era să îi lăsăm să îşi încheie activitatea în anul şcolar respectiv şi la finalul anului respectiv să fie pensionat.

Mai ciudat este următorul fapt: dacă acel cadru didactic care împlineşte 65 de ani are o funcţie de conducere şi are un mandat de executat în universitate, atunci se spune în ordinul ministrului că trebuie să încheie un contract de management. El va fi pensionat, dar va fi în continuare decan, prodecan, rector, prorector ş.a.m.d., până când îşi încheie mandatul. Sigur, considerăm că este corect, un mandat nu se poate termina la mijlocul lui.

Dar iată că legea are o altă prevedere, în schimb, pentru rectorii care sunt demnitari ai statului român – şi aici ne referim în special la rectorii care sunt parlamentari – unde legea, spune clar, nu există excepţie. Rectorii care sunt în mandat şi au un alt mandat de parlamentar devin incompatibili şi trebuie să renunţe la una dintre funcţii. Noi considerăm că această măsură, pe lângă faptul că încalcă Constituţia, nu poate fi aplicată. Aici aş dori să îi atrag atenţia domnului Funeriu asupra următorului lucru: să presupunem că în acest an schimbăm Constituţia şi spunem că preşedintele are un mandat de doi ani; întrebarea pe care noi o punem este dacă îşi va pierde Traian Băsescu mandatul în decembrie al acestui an sau ni se va spune că mandatul trebuie dus până la capăt şi următorul preşedinte, aşa cum este firesc, se va "bucura" de noua lege.

În concluzie – pentru că aici ar fi foarte multe de spus, dar nu cred că este cazul să insistăm – se observă foarte clar că prevederile din Legea Educaţiei Naţionale care se aplică imediat sunt cele prin care se plătesc poliţe politice adversarilor şi, de asemenea, sunt cele care politizează managementul din învăţământul preuniversitar. Cu părere de rău, dar singura soluţie pentru a ieşi din această situaţie este ca Legea Educaţiei aflată înComisia din Senat să meargă până la capăt şi să sperăm că vom găsi suficiente minţi luminate în plenul Senatului pentru a trece această lege care, într-adevăr, va aduce îmbunătăţiri procesului educativ şi ca legea de acum să nu fie lăsată în funcţiune.

 

ÎntrebareCredeţi că se va întâmpla acest lucru, domnule senator, ţinând cont de faptul că la Comisia de învăţământ dinSenat un loc este preluat de UDMR?

Ioan Mang: Vom vedea luni, când se vor face aceste schimbări, pentru că discuţiile de ieri, din Senat, au întors puţin negocierile de luni. Să vedem dacă se respectă până la capăt ce s-a discutat luni, dar eu cred că şi în aceste condiţii, dacă mai vine cineva, vom fi suficienţi oameni de şcoală care să discute binele învăţământului şi nu chestiuni politice legate de anumite ambiţii ale unora sau altora, vremelnici în anumite funcţii.

 

ÎntrebareAţi putea accepta ca în noua Lege a Învăţământului, aflată în discuţii, să se prevadă manuale bilingve pentru copiii minoritari?

Ioan Mang: Da. Cred că astăzi sunt probleme mult mai grave în legea aflată în aplicare acum decât problemele legate de învăţământul minoritar. Vă mulţumesc!

  

Ministrul Educaţiei îşi bate joc şi de aplicarea Legii Educaţiei

Aşa cum am aflat cu toţii, miercurea trecută, în mare secret, domnul ministru al educaţiei, Daniel Petru Funeriu a decis să publice în Monitorul Oficial al României Ordinul cu numărul 3753/09.02.2011 "privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ". Nu mai vreau să comentez acum felul în care Guvernul a decis să acţioneze pentru promovarea acestei legi, forţând Constituţia şi legile ţării. În schimb, vreau să mă refer la acest Ordin al ministrului Funeriu pentru că el ne arată cât de „profesionist” lucrează actualul ministru al educaţiei şi cât de preocupat este el de soarta învăţământului din România. Acest ordin ar fi trebuit să aducă lămuririle necesare pentru aplicarea Legii Educaţiei care tocmai intrase în vigoare. El nu numai că nu face asta, dar din contră, crează şi mai mult haos în sistem.

 În primul şi primul rând, într-un stat de drept nu putem accepta ca un Ordin de Ministru precum cel publicat săptămâna trecută  la ceas de seară de către domnul Funeriu să reglementeze “peste” o lege organică! Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a avut timp suficient pentru a pregăti în mod transparent şi fundamentat normele de aplicare a Legii Educaţiei (Legea 1/2011), astfel încât metodologia să nu arunce sistemul de învăţământ în haos. Văzându-se cu sacii în căruţă şi cu legea promulgată, domnul Funeriu nu s-a mai obosit însă şi a preferat să lucreze hoţeşte, publicând Ordinul abia în noaptea de după intrarea în vigoarea legii. Prin acest mod de lucru, ministrul nu numai că a încălcat legea, nerespectând procedurile de emitere şi de transprenţă a actelor normative, dar şi-a dovedit şi lipsa de profesionalism şi slaba capacitate de coordonare a ministerului pe care, teoretic, îl conduce.

 În al doilea rând, Ordinul Ministerului Educaţieinu numai că nu aduce clarificările necesare pentru aplicarea Legii Educaţiei, dar încurcă şi mai mult lucrurile. În acest act se spune că reglementările existente până în prezent rămân valabile. Întrebarea este atunci ce prevederi din Legea  Educaţiei se aplică totuşi? Doar cele care îi convin domnului ministru şi prin care poate să lovească în adversarii săi politici? În actele juridice, administrative, legate de legislaţia muncii, nu pot fi invocate prevederi din legile tocmai abrogate de Legea1/2011, dar nici cele din Legea 1/2011, pentru că, aşa cum spune Ordinul, rămân în vigoare reglementările existente la începutul anului şcolar 2010-2011. Mă întreb atunci cum se va proceda?

Prin acest ordin, ministrul Daniel Funeriu le interzice profesorilor ca, începând din semestrul al II-lea al acestui an universitar, să-şi rezerve mai mult de o normă şi îi trimite pe profesorii pensionari la plata cu ora. Reglementarea impusă mi se pare aberantă şi riscantă. Înprimul rând, conform legii, pensionarea unor cadre didactice generează modificarea statelor de funcţii şi, tot conform legii, modificarea statelor de funcţii din unităţile şcolare nu poate fi făcută în timpul anului şcolar.Concluzia e că, dacă un cadru didactic e pensionat în timpul anului şcolar şi nu acceptă să continue la plata cu ora, există riscul ca acele cursuri pe care le preda el să nu le mai predea nimeni.

Un alt aspect la care aş dori să mă mai refer este Articolul 4 al acestui ordin semnat de către ministrul Daniel Petru Funeriu. Acesta prevede că "ministruleducaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite instrucţiuni pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ". Voi trece atât peste faptul că aceste instrucţiuni nu pot avea valoare juridică, cât şi peste inconsistenţa logică a gândirii ministeriale: este greu de crezut că un ministru putea emite instrucţiuni pentru "reaua desfăşurare a procesului instructiv-educativ". Mă văd însă nevoit să semnalez un aspect cel puţin hilar: practic, am ajuns în situaţia în care un ministru al educaţiei îşi dă singur sarcini. Profesorii şi elevii din România s-ar putea întreba pe bună dreptate: ce se va întâmpla în cazul în care domnul ministrul Funeriu nu va respecta acele sarcini? Se va auto-sancţiona?

  Din păcate, prin acest ordin, ministrul DanielPetru Funeriu ne întăreşte încă odată convingerea că rămâne un diletant în problemele învăţământului şi o marionetă în mâinile protectorilor săi politici. Legea Educaţiei reprezintă pentru el doar, aşa cum chiar el însuşi a declarat, un "rezultat politic cuantificabil" pentru a încerca să aibă "şi oactivitate politică proeminentă". Domnia sa este mult mai preocupat de viitoarea sa carieră politică în interiorul PDL, decât de soarta sistemului de învăţământ din România. Vrea să folosească această lege doar pentru a-şi netezi cariera politică şi nu pentru a aduce schimbarea reală în educaţie.

Un asemenea Ordin de Ministru arată cât se poate declar dezinteresul ministrului pentru aplicarea Legii Educaţiei. De fapt, domnii Emil Boc şi Daniel Petru Funeriu, în numele "luptei de clasă" şi din dorinţa de a plăti poliţe adversarilor politici, s-au grăbit cu termenul de 9 februarie şi acum şi-au dat seama că legea nu se poate aplica. O hotărăre înţeleaptă ar fi fost ca legea să intre în vigoare abia începând din septembrie 2011, odată cu începerea noului an şcolar şi având toate metodologiilede aplicare pregătite. S-a dovedit, astfel, încă odată dacă mai era cazul, că soluţia adoptării Legii Educaţiei printr-o asumare forţată a răspunderii guvernamentale a fost cea mai proastă variantă posibilă şi cu un impact devastator pentru modul de funcţionare a întregului sistem de învăţământ.

  În final, aş vrea să vă mai semnalez un lucru: dacă tot sistemul de învăţământ este condus prin ordine şi instrucţiuni emise şi aflate la discreţia ministrului, atunci ce rost mai are să avem o lege? Într-o declaraţie recentă făcută la Oradea, secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, doamna Oana Badea declara că "fără legislaţia secundară, care dă viaţă textului, Legea Educaţiei reprezintă doar o hârtie". Din păcate, aşa cum a înţeles să elaboreze această legislaţie secundară, pentru domnul ministru Funeriu hârtia legii rămâne una creponată, iar aplicarea Legii Educaţiei rămâne o mare bătaie de joc.

 (declaraţie politică din plenul Senatului din 14.02.2011)